Գործունեություն

«Մաթևոսյան և գործընկերներ» իրավաբանական ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում հետևյալ ոլորտներում.

Քաղաքացիական իրավունք
Ժառանգական իրավունք
Մաքսային իրավունք
Կորպորատիվ իրավունք
Քրեական իրավունք
Հարկային իրավունք
Ապահովագրական խնդիրներ
Տնտեսական իրավունք
Վարչական իրավունք
Միջազգային մասնավոր իրավունք
Հեղինակային իրավունք
Սպառողների շահերի պաշտպանություն
Քաղաքացիական, քրեական և վարչական դատավարության իրավունք
Հողային իրավունք
Ընտանեկան իրավունք
Աշխատանքային իրավունք
Բժշկական իրավունք