Տնտեսական իրավունք

Ցանկացած անձի ազատ տնտեսական մրցակցության շուկայում շահերի պաշտպանություն, անձանց ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալման իրավունքերի կիրառման սահմանափակումների վերացում  և պաշտպանության ապահովում: