Սնանկության գործեր

«Մաթևոսյան և գործընկերներ» իրավաբանական գրասենյակի սնանկության գործերով կառավարչի լիցենզավորված մասնագետների միջոցով ապահովում և իրականացնում է «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում սնանկության ամբողջական գործընթացների պատշաճ կատարում: